PHẦN MỀM

HỢP TÁC TRIỂN KHAI HOẶC CHUYỂN GIAO TOÀN BỘ

Liên hệ triển khai, thuê/mua sản phẩm hoặc mã nguồn sản phẩm, xin liên hệ

thư điện tử: hello@utts.io

hoặc qua telegram điện thoại 0936 955 955

Sale
...
Kênh liên kết vận tải
Sàn thương mại điện tử tích hợp dịch vụ vận chuyển hàng hóa tự động, tự triển khai các tổ chức dịch vụ vận tải và các công cụ quản lý liên quan đến hoạt động vận tải.
Phần mềm quản lý điều hành nội bộ
Quản lý văn bản
và điều hành công việc nội bộ
Phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành, thực hiện công việc trong các cơ quan, doanh nghiệp
...
Quản lý thu phí
Các cửa khẩu biên giới
Phần mềm hỗ trợ việc thu phí hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới
...
Phát triển và Quản lý nhà
theo TT 19/2016-BXD ngày 30/6/2016
Hệ thống phần mềm quản lý các dự án phát triển, kinh doanh, vận hành và bảo trì các tòa nhà chung cư hoặc các tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước
Các chức năng chính: Quản lý dự án phát triển nhà, đăng ký thuê/mua, quản lý hợp đồng thuê mua, quản lý vận hành và sửa chữa
...
Cổng thông tin điện tử
Cổng thông tin điện tử được thiết kế dành cho các cơ quan hành chính nhà nước
Các phiên bản
NGỌC.store
Cửa hàng gia đình
Cửa hàng trực tuyến dành cho các cá nhân hộ gia đình
Thư điện tử cho doanh nghiệp
Thư điện tử nội bộ
Triển khai các hệ thống thư điện tử nội bộ dùng riêng cho doanh nghiệp, với tên miền riêng, máy chủ riêng.

Dùng thử

Tài khoản: demo
Mật khẩu: (liên hệ)
Tư vấn triển khai phần mềm
Tư vấn triển khai phần mềm
Dịch vụ tư vấn triển khai các hệ thống quản trị doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và đơn vị triển khai phần mềm.